ZZP’ers en pensioen

Als zelfstandig ondernemer staat u er vaak alleen voor. Het zelfstandig ondernemerschap is een prachtige oplossing voor mensen zoals ik. Eigen verantwoordelijkheid, zelfstandig, onafhankelijk op het moment maar hoe staat u er later voor? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst nagaan hoeveel u ‘later’ nodig heeft. En hoeveel u moet sparen om het later goed te hebben. Dat lijkt een moeilijk vraagstuk maar gelukkig is de basis relatief gemakkelijk uit te leggen. Dat ga ik dan ook doen. 

Eerst stelt u het tekort vast

De eenvoudigste methode om het te investeren bedrag te bepalen is als volgt: 

  1. U stelt voor uzelf een bedrag vast dat u verwacht later aan inkomen nodig te hebben (vergeet daarbij voor het gemak de invloed van inflatie);
  2. Bestudeer het pensioenregister, hoeveel AOW en pensioen-inkomsten ontvangt u vanaf pensioenleeftijd;  
  3. Het verschil tussen het gewenste inkomen en de AOW en het pensioen is het tekort.

Dan komt de oplossing

Het tekort is bijvoorbeeld € 700 per maand. Als u vanaf pensioenleeftijd verwacht nog 15 jaar te mogen leven is er een bedrag op pensioenleeftijd nodig van € 700 x 12 maanden x 15 jaar. Dat is bij elkaar: € 126.000.

Hoeveel moet u vanaf heden apart leggen om dat doel te behalen? Dat ligt aan uw leeftijd. Als u nog 20 jaar wilt en kunt werken moet er minimaal € 126.000 gedeeld door 20 jaar worden geïnvesteerd. Dat is ruim € 500 per maand. Echter als u nog 30 jaar hebt dan is het te investeren bedrag € 350 per maand. 

Natuurlijk zijn er ook andere zaken waar u op moet letten en waar u uw voordeel mee kan doen. Als onafhankelijk pensioenadviseur kan ik u daarbij helpen. Een overzicht van de diensten die ik aanbied is te lezen op de homepage.

    

Reacties zijn gesloten